Generalforsamling i ClubSyd - støtteforening for TV SYD

Generalforsamling afholdes onsdag 24. april 2019, kl. 19.00.

Foto: Næsbjerghus

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD indkalder til generalforsamling:

Onsdag 24. april 2019, kl. 19.00 på Næsbjerghus

Krovej 7, 6800 Varde
Gratis parkering lige udenfor.

 

Tilmelding er ikke et krav jf. vedtægterne, men af hensyn til opdækning og bestilling vil vi rigtig gerne vide, hvor mange der kommer. Tilmeld dig HER.

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af den reviderede årsrapport.

5. Behandling af indsendte forslag.

    Forslag skal være formanden i hænde* senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag.

7. Valg:                          

 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer  fra område vest (kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):  

 • Ilse Due, Starup-Tofterup
 • Jørgen Finn Jensen, Brørup
 • Peter Sørensen, Brørup      

 

b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område

   På valg er:

Område vest (kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

 • 1. suppleant: Ove Arnbjerg, Varde
 • 2. suppleant: Peter Stubkjær, Brørup 

  Område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

  • 1. suppleant Henning Hansen, Vojens
  • 2. suppleant Gunnar Hansen, Haderslev

    Område øst (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

  • 1. suppleant: Bent Ginnerskov, Kolding
  • 2. suppleant: Niels Poulsen, Fredericia

    

   c. Valg til repræsentantskabet

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):

   Område vest – 11 medlemmer (kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

   • Betty Madsen, Ribe
   • Ilse Due, Starup-Tofterup
   • Ingrid Sand Simonsen, Årre
   • Ingrid Arnbjerg, Varde
   • Jørgen Finn Jensen, Brørup
   • Lis Jensen, Brørup
   • Ove Arnbjerg, Varde
   • Preben Sørensen, Brørup (valgt ind som 1. suppleant)
   • Peter Stubkjær, Brørup
   • Peter Sørensen, Brørup
   • Ulla Ditlevsen, Bramming

   Område syd – 11 medlemmer (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

   • Christian E. Thye, Vojens
   • Gunnar Hansen, Haderslev
   • Hans Jørgen Holm, Toftlund
   • Henning Hansen, Vojens
   • Holger Madsen, Agerskov
   • Jan Køpke Christensen, Aabenraa (valgt ind som 1. suppleant)
   • Jensine Schmidt, Toftlund
   • Ingolf Skousen, Vojens
   • Laurids G. Mink, Haderslev
   • Ruth Holm, Toftlund
   • Verner Leonhardt, Tønder

   Område øst – 14 medlemmer (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

   • ​Aase Jespersen, Vejle
   • Anders Sørensen, Vejle
   • Bent Ginnerskov, Kolding
   • Bruno Sejdelin, Vejle
   • Ellen Christensen, Kolding
   • Georg Michelsen, Kolding
   • Helle Sejdelin, Jerlev
   • Karin Michelsen, Kolding
   • Karl Heinz Hansen, Børkop
   • Lissy Lorentzen, Vejle
   • Peter C. Madsen, Kolding
   • Thorkild Bertelsen, Kolding
   • Tonny Andersen, Vejle
   • Svend Egon Christensen, Vejle

    

   d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område.

   På valg er:

     Område vest:

   • 1. suppleant Bodil Nielsen, Billund  (valgt ind som 2. suppleant)
   • 2. suppleant: VAKANT                         

     Område syd:

   • 1. suppleant Georg Jensen, Vojens (valgt ind som 2. suppleant)
   • 2. suppleant: VAKANT   

      Område øst:    

   • 1. suppleant: Niels Poulsen, Fredericia
   • 2. suppleant: Gunnar Jensen, Vejle

    e. 2 revisorer.  

     På valg er:  

    • Beierholm
    • Thorkild Bertelsen

     

    f. Revisorsuppleanter.

    På valg er:

    • Karl Heinz Hansen
    • Aase Jespersen

     

    8. Eventuelt.

     

    Husk at medbringe dit medlemskort for hurtig registrering ved ankomst. Man har én stemme pr. medlemskab.

    Bemærk venligst:
    Medlemmer, der ikke møder op på generalforsamlingen, kan kun vælges til poster i ClubSyd - Støtteforening for TV SYD og i TV SYDs repræsentantskab, såfremt der inden generalforsamlingens start afleveres en skriftlig fuldmagt af en evt. opstilling til en repræsentant fra foreningens bestyrelse eller til dirigenten.

    Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/te og brød. 
     

    På bestyrelsens vegne

    Anders Sørensen
    Formand

    ClubSyd – Støtteforening for TV SYD

    * sendes på mail til clubsyd@tvsyd.dk eller pr. brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding.