Generalforsamling i ClubSyd - støtteforening for TV SYD

NY DATO: Generalforsamlingen afholdes mandag 7. september 2020, kl. 19.00

Foto: Harmonien

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD indkalder til generalforsamling:

Mandag 7. september 2020, kl. 19.00 på Harmonien i Haderslev

Gåskærgade 19, 6100 Haderslev
(Fri parkering efter kl. 18 ved de to dagligvarebutikker på den anden side af gaden.)

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

3. Formandens beretning.

4. Kassererens beretning og fremlæggelse af den reviderede årsrapport.

5. Behandling af indsendte forslag.

    Forslag skal være formanden i hænde* senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag.

7. Valg:                          

 

a. 3 bestyrelsesmedlemmer  fra område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):  

 • Ingolf Skousen, Vojens
 • Vagn Mattson, Haderslev
 • Verner Leonhardt, Tønder      

 

b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område

   På valg er:

Område vest (kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

 • 1. suppleant: Ove Arnbjerg, Varde
 • 2. suppleant: Peter Sørensen, Brørup. 

  Område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

  • 1. suppleant Henning Hansen, Vojens
  • 2. suppleant Georg Jensen, Vojens

    Område øst (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

  • 1. suppleant: Bent Ginnerskov, Kolding
  • 2. suppleant: Gunnar Jensen, Vejle.

    

     

    d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område.

    På valg er:

      Område vest:

    • 1. suppleant Lis Callesen, Vejen
    • 2. suppleant: Verner Jessen, Varde                       

      Område syd:

    • 1. suppleant: VAKANT
    • 2. suppleant: VAKANT   

       Område øst:    

    • 1. suppleant: Anita Sørensen, Vejle
    • 2. suppleant: Anni Aarestrup, Vamdrup

     e. 2 revisorer.  

      På valg er:  

     • Beierholm
     • Thorkild Bertelsen

      

     f. Revisorsuppleanter.

     På valg er:

     • Karl Heinz Hansen
     • Aase Jespersen

      

     8. Eventuelt.

      

     Husk at medbringe dit medlemskort for hurtig registrering ved ankomst. Man har én stemme pr. medlemskab.

     Bemærk venligst:
     Medlemmer, der ikke møder op på generalforsamlingen, kan kun vælges til poster i ClubSyd - Støtteforening for TV SYD og i TV SYDs repræsentantskab, såfremt der inden generalforsamlingens start afleveres en skriftlig fuldmagt af en evt. opstilling til en repræsentant fra foreningens bestyrelse eller til dirigenten.

     Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/te og brød. 
      

     På bestyrelsens vegne

     Anders Sørensen
     Formand

     ClubSyd – Støtteforening for TV SYD

     * sendes på mail til clubsyd@tvsyd.dk eller pr. brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding.