Generalforsamling i ClubSyd - støtteforening for TV SYD

NY DATO!

 

 

 

 

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD indkalder til generalforsamling

Mandag 21. juni 2021, kl. 19.00 på TV SYD

Media Park 1, 6000 Kolding

 

Det er i følge vedtægterne ikke et krav at tilmelde sig, men af hensyn til corona-retningslinierne opfordrer vi på det kraftigste til at man gør det.

Forud for generalforsamlingen inviterer bestyrelsen på aftensmad kl. 17.30. Ønsker du at deltage i denne del, SKAL du være tilmeldt.

TILMELD DIG HER

Bemærk: Du skal medbringe coronapas , hvis det er et krav fra myndighederne på datoen for generalforsamlingen. Et coronapas er en dokumentation for, at du enten er færdigvaccineret, er tidligere smittet eller er testet negativ inden for de seneste 72 timer.

 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger den reviderede årsrapport.

5. Behandling af indsendte forslag.

    Disse skal være formanden i hænde* senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag.

7. Valg:                          

a. 3 bestyrelsesmedlemmer  fra område øst
(kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede)) 

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):  

 • Anders Sørensen, Vejle
 • Helle Sejdelin, Jerlev 
 • Svend Egon Christensen, Vejle - modtager ikke genvalg 

 

b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område

   På valg er:

Område vest 
(kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

 • 1. suppleant: Betty Madsen, Ribe
 • 2. suppleant: Ledig 

  Område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

  • 1. suppleant Borghild Larholm, Vojens
  • 2. suppleant Georg Jensen, Vojens

    Område øst (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

  • 1. suppleant: Anita Sørensen, Vejle
  • 2. suppleant: Anni Aarestrup, Vamdrup

   c. 36 delegerede til repræsentantskabet for  ”Den selvejende institution TV SYDs Fond”.

   Der er valg i ulige år. Antal delegerede pr. område  fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af antal medlemmer i hvert område. Pr. 31/12 2020 var fordelingen af de 36 delegerede: øst 14, vest 11 og syd 11.       

    Område øst (14) - på valg er:

    Anders Sørensen, Vejle
    Bent Ginnerskov, Kolding
    Bruno Sejdelin, Vejle
    Ellen Christensen, Kolding
    Elvis Comic, Kolding
    Gunnar Jensen, Vejle
    Helle Sejdelin, Vejle
    Karin Michelsen, Kolding
    Karl Heinz Hansen, Børkop
    Peter C. Madsen, Kolding
    Thorkild Bertelsen, Kolding
    Svend Egon Christensen, Vejle
    Tonny Andersen, Vejle
    Aase Jespersen, Vejle

    Område vest (11) - på valg er:

    Betty Madsen, Ribe
    Ilse Due, Grindsted
    Ingrid Sand Simonsen, Årre
    Ingrid Arnbjerg, Varde
    Lillian Sørensen, Ansager
    Lis Jensen, Brørup
    Lis Callesen, Vejen
    Niels Jørgen Nielsen, Varde
    Ove Arnbjerg, Varde
    Poul Klarskov, Grindsted
    Ulla Ditlevsen, Bramming

    Område syd (11) - på valg er:

    Georg Jensen, Vojens
    Hans Jørgen Holm, Bevtoft
    Henning Hansen, Vojens
    Ingolf Skousen, Vojens
    Jan Køpke, Løjt
    Jensine Schmidt, Toftlund
    Jørn Juhl, Vojens
    Laurids G. Mink, Haderslev
    Meta Hansen, Vojens
    Ruth Holm, Bevtoft
    Verner Leonhardt, Tønder
     

    d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område.

    På valg er

       Område øst:    

    • 1. suppleant: Anita Sørensen, Vejle
    • 2. suppleant: Anni Aarestrup, Vamdrup

      Område vest:

    • 1. suppleant Verner Jessen, Varde
    • 2. suppleant: Ledig                      

      Område syd:

    • 1. suppleant: Ledig
    • 2. suppleant: Ledig 

      e. 2 revisorer

       På valg er:  

      • Revisionsfirmaet Beierholm
      • Thorkild Bertelsen

       

      f. Revisorsuppleanter

      På valg er:

      • Karl Heinz Hansen
      • Aase Jespersen

       

      8. Eventuelt.

      Læs foreningens vedtægter her.

      Husk at medbringe dit medlemskort for hurtig registrering ved ankomst. Man har én stemme pr. medlemskab.

      Bemærk venligst:
      Medlemmer, der ikke møder op på generalforsamlingen, kan kun vælges til poster i ClubSyd - Støtteforening for TV SYD og i TV SYDs repræsentantskab, såfremt der inden generalforsamlingens start afleveres en skriftlig fuldmagt af en evt. opstilling til en repræsentant fra foreningens bestyrelse eller til dirigenten.

      Efter generalforsamlingen er foreningen vært ved en kop kaffe/te og brød. 
       

      På bestyrelsens vegne

      Anders Sørensen
      Formand

      ClubSyd – Støtteforening for TV SYD

      * sendes på mail til clubsyd@tvsyd.dk eller pr. brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding.