Købsbetingelser

Her kan du læse, hvilke betingelser der gælder for køb af et medlemskab

OM MEDLEMSKABET

Som medlem af ClubSyd støtter du først og fremmest din regionale tv-station, TV SYD. Desuden får du som medlem særlige tilbud fra TV SYD - f.eks. gratis rundvisning på stationen eller deltagelse i relevante møder.

Derudover får du som medlem tilbud fra ClubSyds samarbejdspartnere. Det kan være tilbud på koncerter og arrangementer i regionen eller rejser i ind- og udland. ClubSyd er udelukkende formidler af disse tilbud og kan ikke stilles til ansvar for eventuelle mangler eller fejl hos udbyderen.

Det er forskelligt, hvordan den enkelte udbyder kontrollerer gyldigt medlemskab af ClubSyd. I nogle tilfælde skal du oplyse dit medlemsnummer ved køb enten online eller telefonisk. Og i andre tilfælde skal du medbringe dit medlemskort til arrangementet og fremvise det ved indgangen for at opnå en rabat - evt. kun ved stikprøvekontrol. Du bør altid medbringe dit medlemskort, når du deltager i ClubSyd-arrangementer.

ClubSyd-tilbud formidles via denne hjemmeside, nyhedsbrev (separat tilmelding på hjemmesiden) og via spots på tv.

ClubSyd-tilbud gælder for medlemmet og dennes husstand = maks. 2 voksne og evt. børn
under 18 år på samme adresse.

 

FORTRYDELSESRET

Når du køber et medlemskab af TV SYDs støtteforening, ClubSyd,  har du 14 dages fortrydelsesret fra den dag, medlemskabet blev købt,  dvs. den dag betalingen er foretaget enten via hjemmesiden www.clubsyd.dk eller ved overførsel til ClubSyds bank- eller girokonto.

 For at gøre brug af fortrydelsesretten, skal du rette henvendelse til ClubSyd på mail clubsyd@tvsyd.dk eller på tlf. 76 30 31 31. 

 

REFUSION AF KØB

Der ydes kun refusion af køb inden for de 14 dages fortrydelsesret. Efter modtagelse af  din henvendelse bliver det indbetalte beløb, fratrukket evt.  gebyr fra kortudbyder, tilbageført snarest muligt og senest 14 dage efter, at du har gjort brug af din fortrydelsesret.

Ovenstående forudsætter dog, at vi har fået det tilsendte medlemskort retur med posten - såfremt det allerede er afsendt til din adresse. Du skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med returnering.

Tilbagebetaling gennemføres med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved den oprindelige transaktion, med mindre der er indgået en anden aftale med dig. 

 

KONTINGENTFORNYELSE

Ved udløb af indeværende års kontingentperiode bliver du automatisk tilbudt en fornyelse af dit medlemskab, med mindre du i forvejen har oplyst, at du ikke ønsker en fortsættelse af medlemskabet. 

 

OPSIGELSE 

Du kan til enhver tid opsige dit medlemskab af ClubSyd. Medlemskabet ophører derefter ved udløb af indeværende års kontingentperiode, som løber til 30/9. Der ydes ikke refusion af hele eller dele af det indbetalte beløb for medlemskab uanset tidspunkt på året for opsigelse - med mindre det er inden for de 14 dages fortrydelsesret nævnt i afsnittet ovenfor.

Ved opsigelse af dit medlemskab skal du oplyse dit fornavn, efternavn og medlemsnummer.

En opsigelse kan ske på følgende måder:
a)    Via mail til clubsyd@tvsyd.dk
b)    Via telefon til ClubSyd på tlf. 76 30 31 31
c)    Via brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding