Medlemskort og blad blev omdelt i uge 39

Foto: Bente Sønderby

Dit medlemkort gældende frem til 30. september 2019 samt medlemsbladet blev omdelt med PostNord i uge 39.

 

Girobetaling

Sammen med medlemskortet modtager du også en girokort, som skal betales senest 31. oktober, såfremt du vil være med i konkurrencen om en bil til 100.000 kr.

Kontingentet frem til 30. september 2019 koster 150 kr. og gælder for husstanden.

 

Når du HAR betalt kontingentet, er du velkommen til at tilmelde dig betalingsservice. Oplysninger fremgår af girokortet, eller benyt

PBS-nr.: 00744972 Deb. grp.nr.01426
Kundenummer = dit medlemsnummer

Vær omhyggelig med korrekt indtastning af kunde/medlemsnummer, da vi udelukkende modtager dette fra betalingsservice.

 

Er du allerede tilmeldt betalingsservice?

Så vil dette fremgå af brevet og allernederst på girokortet, vil der - i stedet for en betalingskode - stå:

Medlemsnummer xxxxx er tilmeldt betalingsservice med aftalenummer xxxxxxxxx.

Dit kontingent bliver trukket 5. oktober, hvilket også fremgår af din betalingsserviceoversigt for oktober.

 

Tak for din opbakning til TV SYD.