ClubSyds bestyrelse

ClubSyd - Støtteforening for TV SYD ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 1 repræsentant fra Sydslesvig. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen.

 

 

Valgperioden er 3 år,  og de 9 bestyrelsesmedlemmer afgår områdevis på skift hvert 3.  år.

Der vælges:
3 medlemmer fra område ØST bestående af Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/brande (Nr. Snede) - næste gang i 2024.

3 medlemmer fra område VEST bestående af Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner - næste gang i 2025.

3 medlemmer fra område SYD bestående af Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner - næste gang i 2026.

Herudover vælger Sydslesvigsk Forening 1 medlem, som tiltræder bestyrelsen med stemmeret.

 

Bestyrelsen for ClubSyd

Efter generalforsamlingen 21. marts 2024 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:

 

Formand 

Alf Simonsen, 6740 Bramming - valgt i område VEST. Send e-mail

Alf Simonsen

 

Næstformand

Knud Ramm-Mikkelsen, Bramdrupdam - valgt i område ØST. Send e-mail.

Knud Ramm-Mikkelsen

 

Kasserer 

Helle Sejdelin, Jerlev, 7100 Vejle - valgt i område ØST. Send e-mail

Helle Sejdelin

 

Sekretær 

 Michael Juul Olsen, D- 24939 Flensborg. Send e-mail. (udpeget af Sydslesvigske Forening)

Michael Juul Olsen

 

 

 

Øvrige bestyrelse (nævnt alfabetisk)

 

Bent Ginnerskov Jensen, 6000 Kolding - valgt i område ØST. Send e-mail

Bent Ginnerskov Jensen

 

Erik Jensen, 6715 Esbjerg - valgt i område VEST. Send e-mail

Erik Jensen

 

Ilse Due,  Starup, 7200 Grindsted - valgt i område VEST. Send e-mail 

Ilse Due Foto: Tais Tullin

 

Ingolf Skousen, 6500 Vojens - valgt i område SYD. Send e-mail

Ingolf Skousen

 

 Vagn Mattson, 6100 Haderslev - valgt i område SYD. Send e-mail

 Vagn Mattson

 

Verner Leonhardt, 6270 Tønder - valgt i område SYD. Send e-mail.

Verner Leonhardt

 

 

 

Suppleanter

2 personer fra hvert område:

 

Område ØST

1. suppleant: Jan Studsgaard Sejr, Fredericia

2. suppleant: Inger Irene Hansen, Kolding

 

Område VEST

1. suppleant: May-Britt Rasmussen, Vejen

2. suppleant: Enevald Bendorff, Esbjerg

 

Område SYD

1. suppleant: Britta Bankler, Haderslev

2. suppleant: Jørgen Mørk-Jensen, Haderslev

 

-----------------------

Find de valgte ClubSyd-delegerede til TV SYDs repræsentantskab her.