ClubSyds bestyrelse

ClubSyd - Støtteforening for TV SYD ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 1 repræsentant fra Sydslesvig. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

I følge vedtægterne ledes ClubSyd - Støtteforeningen for TV SYD  af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 1 repræsentant fra Sydslesvig. Valgperioden er 3 år,  og de 9 bestyrelsesmedlemmer afgår områdevis på skift hvert 3. år.

Der vælges:
3 medlemmer fra område ØST bestående af Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/brande (Nr. Snede) - næste gang i 2021.
3 medlemmer fra område VEST bestående af Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner - næste gang i 2022.
3 medlemmer fra område SYD bestående af Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner - næste gang i 2023.

Herudover vælger Sydslesvigsk Forening 1 medlem, som tiltræder bestyrelsen med stemmeret.

 

Bestyrelsen for ClubSyd

Efter generalforsamlingen 7. september 2020 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:

Formand 
Anders Sørensen, 7120 Vejle Ø - valgt i område ØST. Send e-mail

 

Kasserer 
Svend Egon Christensen, 7120 Vejle Ø - valgt i område ØST. Send e-mail

 

 

Sekretær 

Helle Sejdelin, Jerlev, 7100 Vejle - valgt i område ØST. Send e-mail

 

 

Øvrige bestyrelse (nævnt alfabetisk)

Heinrich Schultz, D-25881 Tating -  udpeget af Sydslesvigske Forening. Send e-mail

 

Henning Hansen, 6500 Vojens - valgt i område SYD. Send e-mail

  Foto: Tais Tullin

Ingolf Skousen, 6500 Vojens - valgt i område SYD. Send e-mail

 

 

Lis Callesen, 6600 Vejen - valgt i område VEST. Send e-mail

 

Poul Klarskov,  7200 Grindsted - valgt i område VEST. Send e-mail 

 

 

 

Ulla Ditlevsen, 6740 Bramming - valgt i område VEST. Send e-mail

 

  Foto: BESO

 Vagn Mattson, 6100 Haderslev - valgt i område SYD. Send e-mail

 

 

Endvidere er der valgt 6 suppleanter til bestyrelsen – 2 fra hvert område:

 

Område ØST

1. suppleant: Bent Ginnerskov, Kolding

2. suppleant: Aase Jespersen, Vejle

 

Område VEST

1. suppleant: Betty Madsen, Ribe

2. suppleant: Vakant

 

Område SYD

1. suppleant: Borghild Larholm, Vojens

2. suppleant Georg Jensen, Vojens