ClubSyds bestyrelse

ClubSyd - Støtteforening for TV SYD ledes af en bestyrelse på 9 medlemmer. Her kan du se, hvem der sidder i bestyrelsen.

Valg til bestyrelsen

I følge vedtægterne ledes ClubSyd - Støtteforeningen for TV SYD  af en bestyrelse på 9 medlemmer plus 1 repræsentant fra Sydslesvig. Valgperioden er 3 år,  og de 9 bestyrelsesmedlemmer afgår områdevis på skift hvert 3. år.

Der vælges:
3 medlemmer fra område ØST bestående af Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/brande (Nr. Snede) - næste gang i 2021.
3 medlemmer fra område VEST bestående af Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen kommuner - næste gang i 2022.
3 medlemmer fra område SYD bestående af Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa kommuner - næste gang i 2020.

Herudover vælger Sydslesvigsk Forening 1 medlem, som tiltræder bestyrelsen med stemmeret.

 

Bestyrelsen for ClubSyd

Efter generalforsamlingen 24. april 2019 har bestyrelsen konstitueret sig på følgende vis:

Formand 
Anders Sørensen, 7120 Vejle Ø - send e-mail

 

 

Næstformand 
Jørgen Finn Jensen, 6650 Brørup - send e-mail

 

Kasserer 
Svend Egon Christensen, 7120 Vejle Ø - send e-mail

 

Sekretær 

Verner S. Leonhardt, 6270 Tønder - send e-mail

 

 

Øvrige bestyrelse (nævnt alfabetisk)

Heinrich Schultz, D-25881 Tating - send e-mail (udpeget af Sydslesvigske Forening)

 

Helle Sejdelin, Jerlev, 7100 Vejle - send e-mail

 

Ingolf Skousen, 6500 Vojens - send e-mail

 

 

Poul Klarskov,  7200 Grindsted - send e-mail 

 

 

 

Ulla Ditlevsen, 6740 Bramming - send e-mail

 

  Foto: BESO

 Vagn Mattson, 6100 Haderslev - send e-mail