Konkurrencebetingelser

Når du deltager i ClubSyds konkurrencer, gælder disse betingelser.

1. Indledning

Jf. persondatalovgivningen er ClubSyd forpligtet til at informere dig om, hvordan vi behandler og deler dine personoplysninger ved deltagelse i konkurrencer. Her indsamler og behandler ClubSyd som dataansvarlig en række personoplysninger om dig.  

Vi behandler kun de personoplysninger, der er nødvendige for din deltagelse i konkurrencen.

 

2. Typer af personoplysninger og formål

For at kunne deltage i konkurrencen, indsamler og behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Dit navn
 • Din e-mailadresse
 • Adresse/by
 • Telefonnummer

De formål, som vi indsamler og behandler oplysningerne til, er følgende:

 • Udtrække vinderne.
 • For at vi kan kontakte dig i tilfælde af, at du vinder.
 • Overholdelse af gældende lovgivning (fx EU’s Databeskyttelsesforordning) og andre legitime formål.
 • Offentliggørelse af navn og by på vinderne i konkurrencen på tv, i medlemsblad samt andre medier, som ClubSyd benytter, herunder websider og sociale medier.
 • Herudover kan dine personoplysninger blive anvendt til statiske og analysemæssige formål. Dette indebærer bl.a. at data anvendes i forbindelse med statistik og produktanalyser, forbedring af teknologiske løsninger og brugeroplevelsen samt til udvikling af helt nye tiltag.

 

3. Det juridiske grundlag for indsamling og behandling af personoplysningerne

Det juridiske grundlag for vores indsamling og behandling af dine personoplysninger, er, at indsamling og behandling heraf er nødvendige for, at vi kan indgå en aftale med dig om deltagelse i konkurrencen, samt for at vi kan fremsende din præmie til din adresse i tilfælde af, at du vinder, jf.  Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.

Det juridiske grundlag for vores behandling af dine personoplysninger til statiske og analysemæssige formål, er vores legitime interesse i at kunne forbedre vores produkter, herunder clubsyd.dk og gøre clubsyd.dk nemmere og bedre at bruge, jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6(1)(f), jf. Databeskyttelseslovens § 6, stk. 1.

 

4. Frivillighed

Når vi indsamler personoplysninger direkte fra dig, giver du os personoplysningerne frivilligt, og for at du kan deltage i konkurrencen. Du er ikke forpligtet til at give os personoplysningerne, men konsekvensen vil være, at du ikke kan deltage i konkurrencen.

 

5. Videregivelse af dine personoplysninger

Personoplysninger kan blive videregivet og delt med følgende modtagere:

 • PostNord, DAO, GLS, UPS og andre postdistributører
 • En eventuel samarbejdspartner der administrerer konkurrencen
 • En eventuel sponsor af præmien i konkurrencen
 • Skattestyrelsen for oplysning om præmieafgift betalt af ClubSyd

ClubSyd videregiver kun personoplysninger til tredjepart, såfremt dette er nødvendigt for, at der kan fremsendes en fysisk præmie til vinderen. Personoplysningerne vil KUN blive anvendt af tredjeparten i forbindelse med fremsendelse af præmien og kan således ikke bruges til andre formål. Det juridiske grundlag for videregivelsen af dine personoplysninger er for at ClubSyd kan opfylde sin del af aftalen, hvis du vinder en præmie, jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6(1)(b) og § 12 i Databeskyttelsesloven.

Derudover kan personoplysninger videregives, såfremt ClubSyd er pålagt dette i henhold til lovgivning eller offentlig myndigheders forlangende. 

 

6. Overførsler til tredjelande

Vi overfører p.t. ikke personoplysninger til lande uden for EU/EØS eller internationale organisationer, men vi forbeholder os muligheden at gøre det fremover.

 

7. Opbevaringsperiode

Vi opbevarer personoplysninger om dig, så længe vi har behov for at varetage de overfor angivne formål, dog ikke længere end det kræves jfr. Bogføringsloven krav til opbevaring af regnskabsmateriale. Opbevaring sker ifht. reglerne om forældelse af straf- og erstatningsansvar (absolutte frister), hvis relevant. Hvis det ikke er relevant, sletter vi personoplysningerne forinden.

 

8. Dine rettigheder

Du har – med lovens begrænsninger - visse rettigheder, herunder:

 • Retten til indsigt i dine personoplysninger
 • Retten til at få ændret ukorrekte personoplysninger
 • Retten til at få slettet personoplysninger
 • Retten til at få begrænset personoplysninger
 • Retten til dataportabilitet,
 • Retten til at gøre indsigelse mod behandlingen af personoplysningerne, herunder ift. automatiseret, individuel beslutningstagning.

Du har også ret til at klage til en kompetent tilsynsmyndighed, herunder Datatilsynet.

 

9. Kontakt

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller udnyttelsen af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte ClubSyd på tlf. 76 30 31 31 eller mail clubsyd@tvsyd.dk

 

10. I øvrigt

ClubSyd og TV SYD forbeholder sig ret til at bruge navn/bynavn og evt. foto/video af vindere på tv, web og sociale medier.

ClubSyd tager forbehold for trykfejl eller fejl i forbindelse med præmieinformationer.

Kun personlige medlemskaber indgår i lodtrækninger.

Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i ClubSyd, TV SYD A/S, TV SYD Fonden, delegerede i TV SYDs repræsentantskab, medarbejdere på TV SYD og deres husstande kan ikke deltage.

Endvidere kan partnere i revisionsfirmaet Beierholm og deres husstande ikke deltage.