Generalforsamling

 

 

 

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD indkalder til generalforsamling:

Torsdag 30. marts 2023, kl. 19.00
på Folkehjem, Haderslevvej 7, 6200 Aabenraa

 

 

Efter generalforsamlingen inviterer foreningen på  kaffe/te samt rullepølsemad og brødtort.

Desuden vil TV SYDs direktør, Betina Bendix, orientere om fejringen af TV SYDs 40 års jubilæum til efteråret.

Det er ifølge vedtægterne ikke et krav at tilmelde sig, men af hensyn til serveringen, opfordrer vi til dette.

TILMELD DIG HER 

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent og protokolfører.

2. Godkendelse af forretningsorden for generalforsamlingen.

3. Formandens beretning.

4. Kassereren fremlægger den reviderede årsrapport.

5. Behandling af indsendte forslag.

    Disse skal være formanden i hænde* senest 8 dage før generalforsamlingen.

6. Fastsættelse af medlemsbidrag.

7. Valg:                          

a. 3 bestyrelsesmedlemmer  fra område syd
(kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa) 

   På valg er (i alfabetisk rækkefølge):  

 • Ingolf Skousen, Vojens
 • Henning Hansen, Vojens
 • Vagn Mattson, Haderslev

 

b. 6 suppleanter til bestyrelsen, 2 fra hvert område

   På valg er:

Område vest 
(kommunerne Billund, Esbjerg, Fanø, Varde og Vejen)

 • 1. suppleant: Ulla Ditlevsen, Bramming

 • 2. suppleant: Ove Arnbjerg, Varde

Område syd (kommunerne Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa)

 • 1. suppleant: Borghild Larholm, Vojens

 • 2. suppleant Verner Leonhardt, Tønder

  Område øst (kommunerne Fredericia, Hedensted, Horsens, Kolding, Vejle og Ikast/Brande (Nr. Snede))    

 • 1. suppleant: Bent Ginnerskov, Kolding

 • 2. suppleant: Svend Egon Christensen, Vejle

c. 36 delegerede til repræsentantskabet for  ”Den selvejende institution TV SYDs Fond”.

Der er valg i ulige år. Antal delegerede pr. område  fastsættes forholdsmæssigt på grundlag af antal medlemmer i hvert område. 

Område øst (14 delegerede) - på valg er:

Anders Sørensen, Vejle

Anni Aarestrup, Vamdrup

Bent Ginnerskov Jensen, Kolding

Bente Graae, Vejle

Bruno Sejdelin, Vejle - genopstiller ikke

Ellen Christensen, Kolding

Gunnar Jensen, Vejle

Helle Sejdelin, Vejle

Peter C. Madsen, Kolding

Poul Fremmelev, Kolding

Svend Egon Christensen, Vejle - genopstiller ikke

Thorkild Bertelsen, Kolding

Aase Jespersen, Vejle

Vakant

Område vest (11 delegerede) - på valg er:

Alf Sand Simonsen, Bramming

Anna-Lise Nielsen, Tjæreborg - genopstiller ikke

Betty Madsen, Ribe

Gunhild Hangaard, Tjæreborg - genopstiller ikke

Ilse Due, Grindsted

Ingrid Arnbjerg; Varde

Ingrid Sand Simonsen, Årre

Lillian Sørensen, Ansager

Lis Callesen, Vejen - genopstiller ikke

Ove Arnbjerg, Varde

Ulla Skogstad Ditlevsen, Bramming

 

Område syd (11 delegerede) - på valg er:

Georg Jensen, Vojens - genopstiller ikke

Hans Jørgen Holm, Toftlund

Henning Hansen, Vojens

Ingolf Skousen, Vojens

Jan Køpke Christensen, Aabenraa

Jensine Schmidt, Toftlund

Jørn Juhl, Vojens

Laurids Gellert Mink, Haderslev

Meta Hansen, Vojens

Ruth Meilandt Holm, Toftlund

Verner Leonhardt, Tønder

 

d. 6 suppleanter til repræsentantskabet, 2 fra hvert område.

På valg er

   Område øst:    

 • 1. suppleant: Vakant
 • 2. suppleant: Vakant

  Område vest:

 • 1. suppleant: Peter Sørensen, Brørup
 • 2. suppleant: Vakant                  

  Område syd:

 • 1. suppleant: Vakant
 • 2. suppleant: Vakant

e. 2 revisorer

 På valg er:  

 • Revisionsfirmaet Beierholm
 • Thorkild Bertelsen

 

f. Revisorsuppleanter

På valg er:

 • Aase Jespersen
 • Anni Aarestrup

 

8. Eventuelt.

Læs foreningens vedtægter her.

Husk at medbringe dit medlemskort for hurtig registrering ved ankomst. Man har én stemme pr. medlemskab.

Bemærk venligst:
Medlemmer, der ikke møder op på generalforsamlingen, kan kun vælges til poster i ClubSyd - Støtteforening for TV SYD og i TV SYDs repræsentantskab, såfremt der inden generalforsamlingens start afleveres en skriftlig fuldmagt og accept af en evt. opstilling til en repræsentant fra foreningens bestyrelse eller til dirigenten.

 

På bestyrelsens vegne

Bente Graae
Formand

ClubSyd – Støtteforening for TV SYD

* sendes på mail til clubsyd@tvsyd.dk eller pr. brev til ClubSyd, Media Park 1, 6000 Kolding.